Αγίου Πολυκάρπου 52 Άνω Λόφος Αξιωματικών Τηλ: 210 5755900 Τ.Κ 121 36
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
· Σε θέματα μηχανογράφησης .

· Οργάνωση και υποστήριξη ορθολογικών ισολογισμών .

· Μηνιαία παρακολούθηση οικονομικών μεγεθών .

· Κατάρτιση πρόβλεψης μελλοντικών αποτελεσμάτων .

· Σχεδιασμό νέων επιχειρήσεων .

· Μελέτες και ανάλυση για την πορεία της επιχείρησης

· Προτάσεις για την προστασία επιχειρήσεων βάση του προ
πτωχευτικού  δικαίου με στόχο την εξυγίανση τους  (Άρθρο 99 ) .

· Υπηρεσίες ενημέρωσης σύνταξης και προώθησης φακέλου
      συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα, επιχορήγησης,
επιδότησης κλπ.