Λογιστικές υπηρεσίες

· Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα σας ή στην εταιρία μας

με τις δικές μας υποδομές και εγκαταστάσεις .

· Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων

βάση ειδικής συμφωνίας

· Αναδιοργάνωση και εξυγίανση λογιστηρίων προσαρμοσμένα σε
σύγχρονα πρότυπα .

Αγίου Πολυκάρπου 52 Άνω Λόφος Αξιωματικών Τηλ: 210 5755900 Τ.Κ 121 36