Λογιστικές υπηρεσίες
· Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα σας ή στην εταιρία
μας με τις δικές μας υποδομές και εγκαταστάσεις .
· Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων βάση
ειδικής συμφωνίας
· Αναδιοργάνωση και εξυγίανση λογιστηρίων προσαρμοσμένα σε
σύγχρονα πρότυπα .

Αγίου Πολυκάρπου 52 Άνω Λόφος Αξιωματικών Τηλ: 210 5755900 Τ.Κ 121 36