Αγίου Πολυκάρπου 52 Άνω Λόφος Αξιωματικών Τηλ: 210 5755900 Τ.Κ 121 36
Φοροτεχνικές υπηρεσίες
· Φοροτεχνική υποστήριξη εταιριών και προσαρμογή αυτών
      στις νέα νομοθεσία

· Σύνταξη διαχείριση υποβολής δήλωσης με υπευθυνότητα .

· Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα φοροτεχνικά για τις
      εταιρίες και τα μέλη τους ως φυσικά πρόσωπα .