Αγίου Πολυκάρπου 52 Άνω Λόφος Αξιωματικών Τηλ: 210 5755900 Τ.Κ 121 36
Εργατικά  - Ασφαλιστικά

· Ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις μισθοδοσίας
       και εναλλακτικών μεθόδων .

· Κατάρτιση ηλεκτρονική υποβολής  ΑΠΔ .

· Υπολογισμός , προϋπολογισμός ,σχεδιασμός κόστους μισθοδοσίας .